Osapuolet

 

Myyjä

Seilori Jepsu
c/o Jepsun art & craft
Pohjinkarintie 12
48300 Kotka

 

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan palveluja Seilori Jepsulta.

 

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Näissä ehdoissa käytämme nimitystä ”retki”, jolla tarkoitetaan Seilori Jepsun venepalveluita.

 

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Seilori Jepsu ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Seilori Jepsuun tilanteen korjaamiseksi.

 • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan ennen retkeä mahdolliset sairaudet, rajoitteet tai muut syyt jotka voivat vaikuttaa retken suunnitteluun tai turvallisuuteen.

 

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Seilori Jepsu on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, palautetaan asiakkaan maksama summa kokonaisuudessaan.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% kohteen hinnasta.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko hinta.

 

Myyjän oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) Seilori Jepsu voi irtisanoa sopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä asiakkaalle. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi aluksen tekninen vika, henkilökunnan sairastuminen, matkustajan/matkustajien kunto tai sääolosuhteet.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta sopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ennen tai jälkeen matkan ei korvata.

 

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Seilori Jepsulle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle tai kohteessa olevalle irtaimistolle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Seilori Jepsu ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

 • Seilori Jepsu ei korvaa asiakkaan omaisuudelle sattuneita vahinkoja, ellei kyseessä ole Sailori Jepsun aiheuttama vahinko.

 

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset ja huomautukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa kirjallisesti.

 • Seilori Jepsu pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Mikäli yhteisymmärrykseen mahdollisessa korvauksessa ei päästä, niin asia voidaan siirtää tuomioistuimen ratkaistavaksi, jolloin käsittelypaikkana toimii Kymenlaakson käräjäoikeus.

 

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse. Maksuehdot ja maksaminen

 • Seilori Jepsu soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Seilori Jepsu ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Mikäli maksutapaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Seilori Jepsu ei käsittele tilausta.

 

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Retken hinta sisältää palvelukuvauksessa mainitut palvelut.

 • Matkustajan vakava sairaus tai liikuntarajoite saattaa olla este retkelle osallistumiselle ja asiakkaan on tällöin sovittava osallistumisesta Seilori Jepsun kanssa.

 • Seilori Jepsulla on oikeus keskeyttää retki, mikäli asiakas vaarantaa retken turvallisuutta. Retken hintaa ei tällöin korvata asiakkalle. Myös alkoholi ja päihteet voivat olla syy retken keskeyttämiseen.

 • Asiakas on velvollinen noudattamaan Seilori Jepsun ohjeita retken aikana turvallisuuden ja järjestyksen takaamiseksi.

 • Seilori Jepsu varaa oikeuden aikataulujen, matkaohjelmien ja matkaehtojen muutoksiin pakottavan esteen ilmaantuessa ohjelman läpiviemiseksi.

 • Lemmikkien tuomisesta alukseen on sovittava Seilori Jepsun kanssa etukäteen.

 • Asiakas voi nauttia aluksella omia eväitään, mutta asiakas vastaa tällöin aluksen siisteydestä ja korvaa mahdolliset siivouskulut jotka aiheutuvat omien eväiden nauttimisesta.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille Suomeen.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

 • Varaamalla palvelun asiakas hyväksyy nämä ehdot.